อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 นายอรรถชัย  แสนโคตร c77esb4
ญ33201 ภาษาญี่ปุ่น 5 นางสาวเฉลิมชนม์ ฉันทวีพร mdkl4uj
ท33101 ภาษาไทย 5 นางสาววิภาวี  เรือนกุนา 52hl7f4
ส33101 ประวัติศาสตร์ 3 ว่าที่ ร.ต.ปริญญา ตาแจ่ม 2vs6lmm
ส32101 สังคมเพื่อการพัฒนา 1 นายพรพรรษ อัมพรพฤติ vhjeede
ง33101 งานอาชีพ 5 นางสาวไอริน จบศรี ngjzwgh
ค33112 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นายมงคล            รังษีสุวกุล 4mwzqxi
ศ33101 ศิลปะ 5 นางสาวศุภิสรา  เพ็ง​ตรุษ​ 4iezdxp
ว33281 วิทยาการคำนวณ3 นางสาววรวรรณ    เงินชูกุล 3pjkjdv
พ33101 สุขศึกษา นางสาวสุกัญญา ฉิมพนาม 4xpgukn
พ33201 แอโรบิคแดนซ์     วิษณุ เสือโต xfwbs7e

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว