อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 นางสาวณัทฐพัชร์ เจียมทะวงษ์ fdjghi2
ท23101 ภาษาไทย 5 นางสาวพรสุดา  ไชยเทพา d2fnqph
ส23101 สังคมศึกษา 6 นางสาวโชติมาศ เกตุรัตน์ nopjew2
ง 23101 การงานอาชีพ 5 นางสาวสุภิญทิพย์ ตระกูลสม 5gwki5c
ค23111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นายกำพล            นนทมิตร bxijwzj
ศ32101 ศิลปะ 5 (ดนตรีไทย) นางสาวณัฏฐ์ธนัน เมืองจันทร์ wifaot6
ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 นางสาวแพรวดาว  สลับศรี q3r4xzu
ว23281 วิทยาการคำนวณ 3 นายสยาม    ศุภาลัยวัฒน์ j6yesur
พ23203 พลศึกษา กฤติภัทร ศุภนันทพร 4w2vh2b
พ23101 สุขศึกษา ครูปริญญรัตน์  พลวิชัย kekqfrf

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว