ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ 

กำหนดการทดลองเรียนออนไลน์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ตั้งแต่วันที่ 17-30 มิถุนายน 2563

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว